9. KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO & HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1.      Mục đích :

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị. Nhằm tránh và ngăn ngừa rủi ro.

    2.      Tài liệu sử dụng :

a.       ISO 31000

b.      ISO 31010

c.       COSO 2013

d.      Slides bài giảng của bên đào tạo;

  3.    Thời lượng : 02 ngày ( 4 buổi )

  4.     Học phí:  1 600 000 VND/khóa/Hv

  5.      Địa điểm đào tạo :   -  Tp. HCM : Tel :   0869 183 294
                                         –  Hà Nội Tel :        0866 488 453
                                         –  Đà Nẵng Tel :      0866 797 264

 6. CERTIFICATE: RISK MANAGEMENT AND INTERNAL
                                          CONTROL SYSTEM

Nhóm chuyên gia giảng dạy và tư vấn:
VT.TS. BÙI BÌNH THẾ
TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG.
THS. NGUYỄN XUÂN TRIỀU
THỜI GIAN NỘI DUNG
Ngày 1:
Quản lý Rủi Ro theo ISO 31000
 


Buổi 1
1. Khái niệm về rủi ro và quản lý rủi ro.
2. Nguyên tắc quản lý rủi ro
3. Khung quản lý rủi roBuổi 2
4. Quá trình quản lý rủi ro (Khái quát - Trao đổi thông tin và tham vấn - Thiết lập bối cảnh - Đánh giá rủi ro - Xử lý rủi ro - Theo dõi và xem xét - Lập hồ sơ quá trình quản lý rủi ro)

5. Các thuộc tính của Quản lý rủi ro nâng cao (Cải tiến liên tục - Trách nhiệm đầy đủ - QLRR trong việc ra quyết định - Trao đổi thông tin -Ccơ cấu quản trị tổ chức)
Ngày 2:

Vận hành hiệu quả hoạt động Kiểm soát nội bộ với vai trò QTRR
Buổi 3
6. Kiểm soát nội bộvới vai trò QTRR
(Nội dung – Thủ tục – Nguyên tắc – Cấu thành hệ thống Kiểm soát nội bộ)

7. Định hướng sử dụng kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp
 (Xác định rủi ro liên quan - Trao đổi, nhận diện các thủ tục kiểm soát - Thủ tục giám sát và kiểm tra liên quan)Buổi 4
8.Minhhọa các hoạt động Quản trị rủi ro tại Doanh nghiệp
QTRR trong hoạt động Hành chính - Nhân sự
QTRR trong hoạt động Sản xuất – Cung ứng – Kho bãi
QTRR trong hoạt động Thương mại – Tiếp thị
QTRR trong hoạt động Tài chính – Kế toán
 

  Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:

  1. Đến Văn Phòng Viện MQI, Hẻm xe hơi 86/54- 86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình Tp.HCM
  2. Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI): Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB-CN. HCM chuyển PGD Maximark Cộng Hoà. Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền đến ngày khai giảng học viên mang biên lai đến Viện học.
  Liên hệ tư vấn - Đăng ký học: Mr. Thế 0909 512 149

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để bắt đầu

Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.