VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ (MQI)


TP. HCM : 86/59 Đường Phổ Quang. P2. Q. Tân Bình.
Tel: 0909 512 149
HÀ NỘI : 14 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa.
NHA TRANG - ĐÀ NẴNG - CẦN THƠ.
Liên hệ: Email: daotaohcm@mqi.vn, Tel: 0909 512 149.

9. KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO & KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO

1.      Mục đích :

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị. Nhằm tránh và ngăn ngừa rủi ro.

    2.      Tài liệu sử dụng :

a.       ISO 31000:2018 Quản trị rủi ro

b.      ISO 31010: 2013 Kỹ thuật đánh giá rủi ro

d.      Slides bài giảng của bên đào tạo;

  3.    Thời lượng : 02 ngày ( 4 buổi )

  4.     Học phí:  4 000 000 VND/khóa/Hv ( Bốn triệu đồng/khóa/học viên)

  5.      Địa điểm đào tạo :   -  Tp. HCM : Tel/zalo :    0909 512 149;   0869 183 294
                                         –  Hà Nội Tel/zalo :         0909 512 149;  0866 488 453
                                         –  Đà Nẵng Tel/zao :      0909 512 149

 6. CERTIFICATE: RISK MANAGEMENT  ISO 31000:2018 
                                       

Nhóm chuyên gia giảng dạy và tư vấn:
VT.TS. BÙI BÌNH THẾ
TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG.
THS. NGUYỄN XUÂN TRIỀU
THỜI GIAN NỘI DUNG
Ngày 1:
Quản lý Rủi Ro theo ISO 31000
 


Buổi 1
1. Bối cảnh và Khái niệm về rủi ro và quản lý rủi ro.
2. Nguyên tắc quản lý rủi ro
3. Khung quản lý rủi roBuổi 2
4. Quá trình quản lý rủi ro (Khái quát - Trao đổi thông tin và tham vấn - Thiết lập bối cảnh - Đánh giá rủi ro - Xử lý rủi ro - Theo dõi và xem xét - Lập hồ sơ quá trình quản lý rủi ro)

5. Các thuộc tính của Quản lý rủi ro nâng cao (Cải tiến liên tục - Trách nhiệm đầy đủ - QLRR trong việc ra quyết định - Trao đổi thông tin - Cơ cấu quản trị tổ chức)

6. Hướng dẫn soạn thảo quy trình quản trị rủi ro
Ngày 2:

Vận hành hiệu quả hoạt động Kiểm soát nội bộ với vai trò QTRR
Buổi 3
7.  QTRR với kiểm soát nội bộ.
(Nội dung – Thủ tục – Nguyên tắc – Cấu thành hệ thống Kiểm soát nội bộ)

8. Định hướng sử dụng kiểm soát viên nội bộ 
 (Xác định rủi ro liên quan - Trao đổi, nhận diện các thủ tục kiểm soát - Thủ tục giám sát và kiểm tra liên quan)Buổi 4
9. Các kỹ thuật nhận biết rủi ro & đánh giá rủi ro
QTRR trong hoạt động Hành chính - Nhân sự
QTRR trong hoạt động Sản xuất – Cung ứng – Kho bãi
QTRR với dòng máy & thiết bị duy nhất
QTRR trong hoạt động Thương mại – Tiếp thị
QTRR trong hoạt động Tài chính – Kế toán
Học viên làm bài kiểm tra 60 phút.
Chia sẽ kinh nghiệm của chuyên gia
 

  Học viên nộp học phí như sau:

  Chuyển khoản học phí vào tài khoản VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ


STK 019111953 MB Bank PGD. Lê Văn Sỹ, CN Phú Nhuận Tp. HCM hoặc

STK 24247469  ACB Bank CN Lê Văn Sỹ, Tp.HCM


Sau đó nhắn tin cho VP MQI Tel/zao: 0909 512 149 hoặc 0869 183 294 để xác nhận.

 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để đăng ký

Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.