VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ (MQI)


TP. HCM : 86/59 Đường Phổ Quang. P2. Q. Tân Bình.
Tel: 0909 512 149
HÀ NỘI : 14 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa.
NHA TRANG - ĐÀ NẴNG - CẦN THƠ.
Liên hệ: Email: daotaohcm@mqi.vn, Tel: 0909 512 149.

2. GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG (QUALITY MANAGER) ; ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG (LEAD AUDITOR)

ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG(LEAD AUDITOR)ISO 9001-14001-45001

    1. MỤC ĐÍCH
      -   Hoàn thiện Hệ thống quản lý tích hợp ISO - LEAN, tạo sự kết nối và
          phối hợp mật thiết với các phòng ban chức năng để vận hành trơn tru có
          hiệu quả cao trong tác nghiệp đơn hàng (hợp đồng) trong doanh nghiệp.
       -  Tăng năng suất lao động tổng hợp, giảm chi phí, ổn định nhân sự và lại
           tiếp tục tăng năng suất lao động.
        -  Nâng cao và hoàn thiện năng lực cho CBQL cấp trung và cấp cao.
     2.  ĐỐI TƯỢNG HỌC
        -  Các cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp;
        -  Các cựu học viên của MQI
        -  Các cá nhân khác có quan tâm

BUỔI                                             NỘI DUNG
1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP
* Mô tả hiện trạng Hệ thống tác nghiệp và những LỖ THỦNG như:
1. Nhân sự chưa phải là nguồn nhân lực;
2. Tiếp nhận và xử lý khác biệt;
3.  Lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch chất lượng;
4.  Đánh giá nhà cung ứng bên ngoài và quản lý kho đầu vào;
5.  Tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng công đoạn;
6.  Tổ chức bán hàng và quản lý kho đầu ra;
2.


3


4
          
HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC - PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN BẰNG TƯ DUY ĐỘT PHÁ HỆ THỐNG.
1. Hệ thống nhân sự đã trở thành nguồn nhân lực chưa?
2. Hệ thống Marketing; 
3. Hệ thống kiểm soát chất lượng đã thực sự đảm bảo chất
    lượng trong các khâu và các công đoạn chưa?
4. Hệ thống mặt bằng đã thực hiện theo LEAN chưa?
5. Làm sao để rút ngắn thời gian sản xuất một hợp đồng.
6. 
Bán hàng đã tạo ra nguồn khách hàng quay đầu tăng lên chưa?

        TƯ DUY ĐỘT PHÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỆ THỐNG TÀI LIỆU TÍCH HỢP ISO 9001-14001 - 45001- LEAN
1. Thiết lập hệ thống tổng quát cho một hợp đòng
2. Thực hiện phân khúc hệ thống và kết nối hệ thống - phân vai;
3. Thiết lập các hướng dẫn công việc và chỉ dẫn tuân thủ;
4. Hệ thống các chỉ tiêu đo lường và đánh giá, biểu mẫu đính kèm


CHUYÊN GIA TƯƠNG TÁC VỚI TỪNG HỌC VIÊN VỀ HỆ THỐNG TÀI 

 Tương tác với từng học viên để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống tài liệu tích hợp ISO 9001-14001-45001 - LEAN hỗ trợ hệ thống tác nghiệp hợp đồng.
              HỌC PHÍ: 12 000 000 VND/10 BUỔI/HV/KHÓA HỌC
                               (Mười hai triệu đồng/ học viên/khóa học)

Chuyên gia: VT.TS. Bùi Bình Thế chuyên gia đầu ngành ISO,LEAN...
 MBA. Kiều Văn Tôn, LA ISO
                      ĐÀO TẠO INHOUSE THỎA THUẬN THEO HỢP ĐỒNG
                DÀNH CHO HỌC VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP
Học tại: Tp.HCM: Hẻm xe hơi 86/54- 86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình.
               Hà Nội : Số 14 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa. Phòng 305

LH: VT.TS. BÙI BÌNH THẾ TEL 0909 512 149
CERTIFCATE: ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để đăng ký

Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.