VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ (MQI)


TP. HCM : 86/59 Đường Phổ Quang. P2. Q. Tân Bình.
Tel: 0909 512 149
HÀ NỘI : 14 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa.
NHA TRANG - ĐÀ NẴNG - CẦN THƠ.
Liên hệ: Email: daotaohcm@mqi.vn, Tel: 0909 512 149.

ĐÀO TẠO QA/QC INHOUSE

Các doanh nghiệp thường bổ nhiệm chức danh QA/QC được biên chế trong Phòng Quản lý Chất lượng. Công việc chính là kiểm soát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn sản xuất và nghiệm thu sản phẩm. Với cách tiếp cận trên không thể thực hiện Đảm bảo và Kiểm soát chất lượng trong toàn bộ hệ thống kinh doanh được. Trên thực tế doanh nghiệp phải khắc phục rất nhiều sai lỗi nằm ngoài quá trình sản xuất trong xí nghiệp - phân xưởng. Hơn nữa những sự cố nhỏ này trong hệ thống lại làm rung chuyển hệ thống quản lý vốn đang hiệu quả. Khi đó sự khắc phục rất tốn kém và ở tình trạng CHỮA CHÁY. Bản chất của vấn đề là ở cách tiếp cận QA/QC chỉ tập trung trong sản xuất.

Từ sự phân tích trên, MQI thiết kế chương trình đào tạo QA/QC tại doanh nghiệp theo cách tiếp cận toàn bộ quá trình kinh doanh từ đầu vào - đầu ra. Chương trình đã được CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI ĐÓN NHẬN VÀ THỰC LIÊN TỤC 3 KHÓA QA/QC TẠI CÔNG TY cùng nhiều Doanh nghiệp khác

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 
- Tạo nhận thức đầy đủ về QA/QC trong hệ thống Cán bộ quản lý Công ty nhằm đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng. 
- Phân tích, dự đón các rủi ro trong các quá trình. 
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm giảm từ 15 – 20 % sai lỗi. 
- Nâng cao tính chuyên nghiệp cho QA/QC giỏi.

Số buổi NỘI DUNG
Buổi 1 Đảm bảo và cải tiến chất lượng
 • Đảm bảo chất lượng trong doanh nghiệp (Quality Assurance)
 • Vòng tròn Deming (PDCA)
 • Cải tiến chất lượng (Kaizen) (có chiếu video clip minh họa)
 • Nhóm chất lượng QCC
 • Buổi 2 FMEA - Kế hoạch chất lượng
 • Mô hình sai lỗi và phân tích tác động (FMEA)
 • Quy trình lập kế hoạch chất lượng
 • So sánh sản phẩm với mẫu chuẩn
 • Kiểm soát năng lực quá trình bằng chỉ số năng lực quá trình (Cp)
 • Sự phối hợp QA với QC, Bài tập
 • Buổi 3 Mô hình phòng ngừa và Brainstorming
 • Mục đích của kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC)
 • Mô hình phát hiện và mô hình phòng ngừa
 • Mục tiêu của SPC
 • Hệ thống thước đo trong SPC
 • Phương pháp Brainstorming
 • Buổi 4 + 5 Một số công cụ thống kê kiểm soát, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm
 • Check list
 • Pareto diagram
 • Fishbone diagram
 • Five why (5W)
 • Cp và Cpk
 • Buổi 6
 • Biểu đồ phân bố Histogram
 • Biểu đồ tương quan – Scatter Diagram
 • Phân bố chuẩn – Normal Distribution
 • Control chart X- R

 • Thời gian: Theo sắp xếp Công ty
  Chuyên gia: VT, TS Bùi Bình Thế; Chuyên gia Kiều Văn Tôn; Nguyễn Thị Hường
  Thông tin liên hệ:
  - Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI)
  - Tel: 028 62 943 855 - 028 62 943 817 - 028 62 909 171
  - ĐT: 0909 512 149 - 0866 488 453
  - Email: daotaohcm@mqi.vn

  ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC & Xem lịch khai giảng mới nhất

  Click vào đây để đăng ký

  Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.