VẬN HÀNH TƯ DUY ĐỘT PHÁ TRONG DOANH NGHIỆP


             Tp. HCM  KHAI GIẢNG NGÀY 23/01/2018
                   Tối thứ 3 - 5 hàng tuần, từ 18h15 - 21h

KHÓA HỌC LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN


MỤC ĐÍCH: 
-- Nâng cao năng lực cho các Trưởng Phó phòng ban nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho Ban giám đốc để giải quyết các vấn đề trong hoạch định chiến lược kinh doanh và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng;

-  Bối cảnh hai cuộc cách mạng 3.0 & 4.0 xuất hiện liên tiếp trong vòng 30 năm qua, đã thúc đẩy cách suy luận và hành động theo Tư duy đột phá nếu bạn muốn phát triển nhảy vọt;

-  Khắc phục tình trạng thay đổi nhận thức luôn là vấn đề khó nhất sang sẵn sàng thay đổi nhận thức. Tránh tình trạng bị phong tỏa bởi ý thức hệ.

   Viện trưởng, Tiến sĩ Bùi Bình Thế là người đã tư vấn cho hơn 800 doanh nghiệp lớn sẽ trực tiếp hướng dẫn các học viên trong 04 buổi học. Các học viên sẽ nắm vững một cách có hệ thống kiến thức về Tư duy đột phá và thực hiện các bài tập tình huống ngay tại lớp học dưới sự phân tích sắc sảo của chuyên gia về Tư duy đột phá và Brainstorming (động não tổng lực)

Tư duy đột phá trong doanh nghiệp

I. Đối tượng hoc: Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Trưởng, Phó phòng, Ban  Cán bộ quản lý cấp trung và cá nhân quan tâm đến tư duy đột phá.
II. Chương trình:


Buổi NỘI DUNG
Buổi
1-2
 • Tư duy đột phá là gì?
 • Tám sai lầm thường gặp trong khi giải quyết vấn đề.
 • Bí quyết để kiến tạo Tư duy đột phá
 • Thành thạo 9 nguyên tắc (công cụ) của tư duy đột phá
  1. Sự khác biệt độc đáo, hướng dẫn vận dụng dụng
  2. Triển khai mục đích
  3. Giải pháp tiếp theo
 • Huấn luyện kỹ năng phối hợp các nguyên tắc trên


 • 4. Thiết lập hệ thống, bí quyết kiến tạo đột phá
  5. Thu thập thông tin có giới hạn
  6. Lôi kéo người khác tham gia
  7. Thay đổi đúng lúc tốt hơn
  8. Gia tăng các đầu vào cho hệ thống
  9. Suy nghĩ lặp lại nhiều lần, gia tăng giá trị cho các đầu vào.
  Buổi 3-4
  Chuyên gia hướng dẫn học viên bàn về vấn đề cần thực hiện đột phá trong công ty. Chuyên gia chia sẻ giải pháp đột phá được áp dụng thành công.

 • Kỹ năng phối hợp 9 nguyên tắc của Tư duy đột phá, để đạt hiệu quả cao nhất;
 • Bí quyết kiến tạo thành công Tư duy đột phá trong doanh nghiệp;
 • Sự kết nối của LEAN - ISO 9001:2015 trong điều khoản 8.5.1
 • Bài tập tình huống cho kiến tạo tư duy đột phá;
 • Sử dụng Brainstorming tập trung vào 9 nguyên tắc của TƯ DUY ĐỘT PHÁ.
 • Học viên được gặp chuyên gia để tư vấn độc lập Trong - Sau khi học.

 • Khi đào tạo Inhouse sẽ có chương trình đặc thù theo bối cảnh của từng công ty.
 • Chuyên gia: VT. TS. Bùi Bình Thế
  Khai giảng tại Tp HCM - Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng - Cần Thơ.

  III. Học phí, ưu đãi 
  - Học phí + Tài liệu + Tea break 2.000.000đ /HV/4 buổi/hv (1 buổi = 3 giờ ); Hai triệu đồng/4 buổi học trong một ngày/học viên.
  - Giảm 100 000 đ cho học viên hoặc đăng ký nhóm 3 người trở lên đóng học phí 1 lần trước 1 tuần.
  - Học tại Viện tối thứ 3 - 5 từ 18h15 - 21h hàng tuần, tối đa 25 Hv/lớp
   - Đào tạo tại doanh nghiệp: 10 000 000đ/buổi/25Hv ( mười triệu đồng/buổi)

  IV. Địa điểm học và cách đóng học phí:
  -  P.101- 97 Trần Quang Diệu P.14 Q.3 TP.HCM, (chéo BV An Sinh)
  Học viên đóng học phí bằng hai cách:
  + Đến VP Viện P.101- 97 Trần Quang Diệu P14. Q3. Tp HCM 
  + Nộp học phí vào tài khoản Viện Chất lượng Quản lý (MQI) số TK 24247469 Ngân hàng ACB CN Maximark Cộng hòa. Giữ giấy nộp tiền. Ngày khai giảng,  học viên mang theo giấy nộp tiền đến VP MQI  học luôn