NHÓM QCC(QUALITY CONTROL CIRCLES)

CHỨNG CHỈ: MQI - NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ KINH TẾ CẤP

Nhóm kiểm soát chất lượng - QCC (Quality Control Circles) là một công cụ sắc bén để giảm sai lỗi và thực hiện cải tiến liên tục trong doanh nghiệp. Có ai nghĩ Kodak bị phá sản và có ai nghĩ rằng Nokia đã bị Microsoft mua lại. Nguyên nhân thì có nhiều, song nguyên nhân cơ bản là nhóm QCC hoạt động không hiệu quả. Đây là bài học đắt giá mà doanh nghiệp cần sớm nhận ra. Cần hiểu QCC không chỉ dành cho công nhân, các cán bộ quản lý, chuyên gia và nhân viên thiết kế cũng là những thành viên của nhóm QCC.

Lợi ích của QCC là 3 không + Tăng trưởng nhanh - mạnh:
 - Không sai lỗi
 - Không hao hụt
 - Không tai nạn
 - Tăng trưởng nhanh - mạnh

Để QCC hoạt động hiệu quả, chúng ta cần phải có một chương trình áp dụng đồng bộ từ lãnh đạo cấp cao cho đến các thành viên của nhóm QCC.

Nâng cao chất lượng hoạt động của QCC là giải pháp đột phá trong quản trị nhân sự. Nó tạo tiền đề cho bùng nổ sáng tạo và đổi mới trong doanh nghiệp

Qua 3 năm triển khai nhóm QCC ở một số công ty đã giảm tổn thất do phế phẩm từ 50 - 55%, năng suất tăng 20-25% bằng cách thực hiện 11 bước.

Lợi ích dài hạn là:
 - Phát triển tính sáng tạo, đổi mới cho mọi thành viên công ty
 - Kiến tạo tư duy đột phá và phát triển bền vững.

Việc thấu hiểu kỹ lưỡng về QCC là một yếu tố có vị trí quyết định đến hiệu quả như mong muốn khi áp dụng QCC trong công ty.

Khóa học này nhằm tạo lập kỹ năng triển khai QCC đạt hiễu quả trong công ty. Điều mà ít doanh nghiệp thực hiện được. Điều cần lưu ý là không phải chương trình này chỉ dành cho QA & QC mà là dành cho mọi cán bô nhân viên trong công ty. Vì chất lượng có liên quan đến mọi thành viên.

Đào tạo theo yêu cầu công ty - Hợp đồng đào tạo.
Buổi NỘI DUNG
1 QCC là gì?; Lợi ích của QCC; Triết lý,các đặt trưng của QCC
2 Các bước triển khai QCC trong công ty
1. Nhận thức của lãnh đạo cấp cao về QCC
2. Thành lập ban chỉ đạo, có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao trong QCC
3. Đào tạo các hạt nhân cho QCC
4. Tổ chức chiến dịch Quảng bá cho QCC
5. Lựa chọn Trưởng nhóm cho các nhóm thí điểm
6. Đào tạo cho Trưởng nhóm và các thành viên
7. Giám sát sự tiến triển của nhóm
8. Tổ chức cuộc họp trình bày tình huống' câu chuyện QC'
9. Đào tạo thêm các Trưởng nhóm
10. Giám sát và đánh giá sự tiến bộ của nhóm...
11. Tổ chức cuộc thi QCC và công bố kết quả hàng năm
3 12. Các phương pháp và kỹ thuật thống kê QCC sử dụng
 • Phương pháp động não
 • Phương pháp bắt bóng
 • Phương pháp với câu hỏi liên tiếp ' tại sao?'
 • Phương pháp thiết lập hệ thống
 • Phiếu kiểm tra
 • Biểu đồ Pareto
 • Biểu đồ xương cá
 • Xác định năng lực quá trình (Cp và giới hạn kiểm soát)
 • Biểu đồ Kiểm soát quá trình X-R
 • 4 13. Đánh giá các hoạt động của nhóm QCC
  14. Các cuộc họp toàn thể nhóm QCC
  15. Bố trí hoạt động nhóm QCC
  16. Kế hoạch quảng bá các hoạt động của nhóm QCC
  17. Xây dựng văn hóa chất lượng và ý thức chất lượng
  18. Cách thức duy trì và phát triển nhóm QCC
  Tổng cộng: 4 buổi (03 giờ/1 buổi)
  Học phí + Tài liệu chứng chỉ + Teabreak :
  Đào tạo tại doanh nghiệp: 7 500 000VNĐ/buổi (Thời lượng 4 buổi, buổi=3,5 giờ)
  Chuyên gia QCC: Ts. Bùi Bình Thế, đã tư vấn - đào tạo cho hơn 70 cty về QCC.
  Tóm tắt quá trình công tác của Chuyên gia Tiến sỹ Bùi Bình Thế
     09/2006 đến nay:     Viện trưởng Viện Chất lượng Quản lý(MQI)
     02/1995 - 08/2006:  Giảng viên ĐH Ngoại thương, CT. cao học Việt Bỉ, Chuyên gia TT IQC.
     04/1994 - 01/1995:  GĐ. công ty Asimex(ltd), Trưởng ban cộng đồng VN tại Bratislava.
     09/1988 - 03/1993:  Nghiên cứu sinh ĐH tổng hợp kinh tế Bra tislava, cộng hòa Slovakia.
  Chúc thành công !