2. NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2016

 DÀNH CHO TÂN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ TÂN CỬ NHÂN, KỸ SƯ

LỊCH KHAI GIẢNG

                    1. TP. HCM
                         K9. MỞ NGÀY  17/02/ 2019 HỌC NGÀY CHỦ NHẬT, TỪ 8H30
                         K1/2019 NGÀY 05/03/2019 HỌC TỐI 3-5-7 TỪ 18H15

                    2. TP. HÀ NỘI
                        K1. MỞ NGÀY 09/03/2019 HỌC THỨ 7 - CN TỪ 8H30

                    3. TP ĐÀ NẴNG
                        K1/2019. MỞ NGÀY 11/05/2019  HỌC THỨ 7 - CHỦ NHẬT

Bộ ISO 9001: 2015 có nhiều thay đổi về mặt cấu trúc hệ thống và nội dung, tiêu chuẩn này ngày càng chú trọng hơn về Chất lượng Quản lý. Nổi bật là tư duy tiếp cận rủi ro (based risk - thinking) và nắm bắt cơ hội.

Việc cập nhật bộ tiêu chuẩn này có ý nghĩa quyết định trong thiết lập chiến lược, chiến thuật kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa việc kiểm soát rủi ro được thực hiện triệt để.

Chuyên gia  của Viện có chứng chỉ đánh giá trưởng quốc tế (LA). Hiện đang là các chuyên gia đánh giá của các tổ chức DNV; BVC; SGS; BSI...

  Khóa học được mở liên tục trong 12 năm qua, mỗi năm mở từ 18 -20 khóa học, có uy tín trong cả nước, được công đồng doanh nghiệp đánh giá rất thiết thực.

MQI đã thực hiện đào tạo hướng dẫn đánh giá nội bộ ISO 9001: 2015 cho nhiều doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời những khiếm khuyết,  thực hiện cải tiến, sáng tạo và đổi mới liên tục.
Sinh viên năm thứ 4  cần học nhằm có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp 1 tháng  đạt là > 70% , sau 3 tháng sẽ có 100%. và có cơ hội nhận được mức lương > 5-6 tr/tháng ngay sau khi hết thời gian thử việc.

 Viện Chất lượng quản lý là một tổ chức có uy tín về đào tạo chuyên đề này.

                                                 ĐĂNG KÝ HỌC
           ( thông tin ĐK sẽ tự động cập nhật vào DS. khóa học, chúc bạn thành công)

Buổi NỘI DUNG
1 Sự khác biệt giữa ISO 9001:2015 với ISO 9001: 2008
2 Vận dụng PDCA vào các điều khoản ISO 9001: 2015
3-4 Phân tích và áp dụng các điều khoản ISO 9001: 2015
Hướng dẫn soạn thảo tài liệu theo điều khoản 4.4.1  ISO 9001:2015
5-6 Hướng dẫn biên soạn các quy trình, bản mô tả, hướng dẫn công việc theo ISO 9001: 2015. Áp dụng SPC để cải tiến liên tục.
Giảng viên: TS- VT Bùi Bình Thế.
 Ghi chú: Bài tập nhận thức tại lớp 60 phút
Buổi NỘI DUNG
7 Thuật ngữ, định nghĩa và các nguyên tắc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
8 Nhận biết, khắc phục khi thực hiện đánh giá.
Năng lực của đánh giá viên
Kỹ thuật đánh giá và đặt câu hỏi
Kết luận đánh giá
9-10 Từng học viên viết báo cáo về sự không phù hợp tại lớp
Giảng viên chữa bài tập
Làm bài kiểm tra 80 phút
Trao Certificate (VT.TS. Bùi Bình Thế)
Giảng viên:   TS. BÙI BÌNH THẾ
                       ThS. KIỀU VĂN TÔN, LA - DNV
                       ThS.  LÊ PHƯỚC NHỊ SANG, LA- TUV
                   
                      Làm bài kiểm tra:  Nhận thức và đánh giá nội bộ  tại lớp 80 phút
Học phí+ Tài liệu + Biểu mẫu dành cho:
 - Học tại Viện 2 000 000đ/khóa; Đóng học phí trước 01 tuần so với lịch mở được giảm 100 000 đ
 - Nhóm 03 học viên, học phí là 1 800 000 đ/người/khóa 
   Chỉ áp dụng 1 trong 2 hình thức trên. 
   Viện xếp học chung với khóa học CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO (9001-14001-45001):2015 - LEAN.
 - Đào tạo tại công ty (tư vấn theo yêu cầu của công ty): Thực hiện theo hợp đồng Đào tạo - Tư vấn.
  Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:
Đến VP. Viện MQI, P. 301, 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp. HCM
Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI): Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB - CN HCM chuyển  PGD Maximark Cộng Hoà. Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền đến ngày khai giảng học viên mang đến Viện học.


(Hình ảnh lớp Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ cho 35 Học Viên tại CÔNG TY XI MĂNG TÂY NINH (FICO), TÂY NINH 25/03/2014.)(Hình ảnh trao chứng nhận lớp Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ cho 25 Học Viên tại NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ, TP. HCM 15/03/2014)