2. AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO 9001: 2015;

 DÀNH CHO TÂN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ TÂN CỬ NHÂN, KỸ SƯ

LỊCH KHAI GIẢNG
                    1. TP. HCM
                         K8. MỞ NGÀY 24/10/ 2018 HỌC TỐI 2-4-6
                    2. TP. HÀ NỘI
                        K6. MỞ NGÀY 22/10/2018 HỌC THỨ 7 - CHỦ NHẬT
                    3. TP ĐÀ NẴNG
                        K2. MỞ NGÀY 10/11/ 2018 HỌC THỨ 7 - CHỦ NHẬT

Bộ ISO 9001: 2015 có nhiều thay đổi về mặt cấu trúc hệ thống và nội dung, tiêu chuẩn này ngày càng chú trọng hơn về Chất lượng Quản lý. Nổi bật là tư duy tiếp cận rủi ro (based risk - thinking) và nắm bắt cơ hội.

Việc cập nhật bộ tiêu chuẩn này có ý nghĩa quyết định trong thiết lập chiến lược, chiến thuật kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa việc kiểm soát rủi ro được thực hiện triệt để.

Chuyên gia  của Viện có chứng chỉ đánh giá trưởng quốc tế (LA). Hiện đang là các chuyên gia đánh giá của các tổ chức DNV; BVC; SGS; BSI...

MQI đã thực hiện đào tạo hướng dẫn đánh giá nội bộ ISO 9001: 2015 cho nhiều doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời những khiếm khuyết,  thực hiện cải tiến, sáng tạo và đổi mới liên tục.

Chương trình tạo nhận thức ngọn nguồn về chất lượng để công tác quản lý trong doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Sinh viên năm thứ 4  cần học nhằm có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp 1 tháng  đạt là > 70% , sau 3 tháng sẽ có 100%. và có cơ hội nhận được mức lương > 5-6 tr/tháng ngay sau khi hết thời gian thử việc.

 Viện Chất lượng quản lý là một tổ chức có uy tín về đào tạo chuyên đề này.
Buổi NỘI DUNG
1 Sự khác biệt giữa ISO 9001:2015 với ISO 9001: 2008
2 Vận dụng PDCA vào các điều khoản ISO 9001: 2015
3-4 Phân tích và áp dụng các điều khoản ISO 9001: 2015
Hướng dẫn soạn thảo tài liệu theo điều khoản 4.4.1  ISO 9001:2015
5-6 Hướng dẫn biên soạn các quy trình, bản mô tả, hướng dẫn công việc theo ISO 9001: 2015. Áp dụng SPC để cải tiến liên tục.
Giảng viên: TS- VT Bùi Bình Thế.
 Ghi chú: Bài tập nhận thức tại lớp 60 phút
Buổi NỘI DUNG
7 Thuật ngữ, định nghĩa và các nguyên tắc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
8 Nhận biết, khắc phục khi thực hiện đánh giá. Năng lực của đánh giá viên
9-10 5 giai đoạn của quá trình đánh giá Viết báo cáo về sự không phù hợp,
Trao Certificate (VT.TS. Bùi Bình Thế)
Giảng viên:  ThS. LA DNV Kiều văn Tôn
                     ThS. LA. TUV Lê Phước Nhị Sang
                   
                      Ghi chú: Bài tập nhận thức tại lớp 60 phút
Học phí+ Tài liệu + Biểu mẫu dành cho:
 - Học tại Viện 2 000 000đ/khóa;
   Viện xếp học chung với khóa học CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO (9001-14001-45001):2015 - LEAN.
 - Đào tạo tại công ty (tư vấn theo yêu cầu của công ty): Thực hiện theo hợp đồng Đào tạo - Tư vấn.
Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:
Đến VP. Viện MQI, P. 101, 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp. HCM
Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI): Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB Phòng GD Maximark Cộng Hoà. Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền đến ngày khai giảng học viên mang biên lai đến Viện học.


(Hình ảnh lớp Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ cho 35 Học Viên tại CÔNG TY XI MĂNG TÂY NINH (FICO), TÂY NINH 25/03/2014.)(Hình ảnh trao chứng nhận lớp Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ cho 25 Học Viên tại NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ, TP. HCM 15/03/2014)