KỸ NĂNG ÁP DỤNG LEAN THÀNH CÔNG

Khai giảng ngày 08/01/2018
Học từ 1815 - 21h tối 2-4-6 hàng tuần
GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - CHI PHÍ
Tăng năng suất - chất lượng là giải pháp bền vững nhất để phát triển doanh nghiệp. Chúng ta đang là một nước có mức năng suất rất thấp trong khu vực và trên thế giới. Các doanh nghiệp và người lao động đều khao khát tăng năng suất. Song việc thực hiện còn lúng túng. Điều này do nhiều nguyên nhân, cơ bản là chưa nắm vững bản chất CỖ MÁY LÀM BIẾN ĐỔI THẾ GIỚI - LEAN MANUFACTURING (SẢN XUẤT TINH GỌN)

Từ kết quả chuyển giao cho nhiều doanh nghiệp áp dụng LEAN, chúng tôi thấy cần phải đào tạo chuyên đề này để nhiều người có cơ hội học LEAN áp dụng LEAN đem đến tăng năng suất, giảm chi phí, tăng thu nhập cho công nhân.

Để triển khai LEAN thành công, đòi hỏi bạn phải có tư duy rất chi tiết - tỉ mỉ và năng lực phân tích các hoạt động ở mức thao tác - cử động để loại bỏ lãng phí đến từng giây và từng bước chân.

Chương trình là sự đúc kết quá trình tư vấn thành công LEAN cho nhiều doanh nghiệp.

Buổi NỘI DUNG
1 1. Bối cảnh ra đời của LEAN
2. Bản chất của LEAN
3. Nhận diện 7 loại lãng phí
4. Kỹ năng áp dụng các công cụ của LEAN từ 1- 6
2 Kỹ năng áp dụng các công cụ của LEAN từ 7- 12
3-4   Triển khai chương trình LEAN trong công ty
 • Thành lập ban LEAN, công bố chính sách và mục tiêu về LEAN
 • Soạn thảo tài liệu
 • Vận hành tài liệu
 •  Khắc phục - cải tiến 5 công cụ của LEAN từ 1- 12;
  Có chiếu video minh họa
 • 5-6 1. Triển khai áp dụng LEAN tại line ( Dây chuyền sản xuất và tại Phân xưởng)
  2. Thách thức và cơ hội
  3. Chia sẻ thành công việc áp dụng LEAN
  4. Bài tập về LEAN
  Học phí + tài liệu: 1 600 000 VND/4 buổi/khóa học
  Chứng nhận do MQI cấp có giá trị toàn quốc, không thời hạn.

  SKIIL FOR LEAN MANUFACTURING
  CHUYÊN GIA LEAN:  TS. BÙI BÌNH THẾ ; TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
  Thực hiện tư vấn - đào tạo LEAN cho doanh nghiệp theo hợp đồng.