5. KHÓA HỌC LEAN (SẢN XUẤT TINH GỌN)

Tp. Hồ Chí Minh
K1:  10/06/2019, Học từ 18h15 - 21h tối 2-4-6
Hà Nội
  K1:  06/05/2019         Học từ 18h15 -21h tối 2-4-6
  K2: 20/05/2019          Học từ 18h15 -21h tối 2-4-6
CẤP BÁCH GIẢM CHI PHÍ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH

 1. MỤC TIÊU:
-  Tăng năng suất từ 10 -15%/ca;
-   Ổn định chất lượng là giải pháp cơ bản và bền vững nhất để phát triển doanh nghiệp;
-  Giảm chi phí sản xuất từ 5 - 10%.
  Các doanh nghiệp và người lao động đều khao khát tăng năng suất - giảm chi phí. Song việc thực hiện còn lúng túng. Điều này do chưa nắm vững bản chất LEAN (SẢN XUẤT TINH GỌN) - CỖ MÁY LÀM BẾN ĐỔI THẾ GIỚI.

  Từ kết quả chuyển giao kỹ năng áp dụng LEAN cho nhiều doanh nghiệp áp dụng LEAN, chúng tôi thấy cần phải đào tạo chuyên đề LEAN cho các cán bộ quản lý cấp trung để họ đề xuất và áp dụng các giải pháp tăng năng suất - giảm chi phí trong ngay xí nghiệp hoặc phân xưởng mà họ đang quản lý.

  Để triển khai LEAN thành công, đòi hỏi bạn phải có tư duy rất chi tiết - tỉ mỉ và năng lực phân tích các giá trị của các thao tác - cử động để loại bỏ lãng phí dù chỉ là 1 giây hoặc bớt đi 1 bước chân, nhưng tần suất lập lại của nó là bao nhiêu?
2. ĐỐI TƯỢNG HỌC: Các trưởng phòng, Quản đốc, các Tổ trưởng tổ sản xuất và các cá nhân có quan tâm.
3. MQI ĐÃ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG TẠI CÁC CÔNG TY
 * 
Công ty giầy Aseco 32 - 170 Quang Trung - Q. Gò Vấp - Tp HCM
*   Công ty Dệt May 7 - Đường Trần Văn Dự - Q. Tân Bình Tp HCM
*   Công ty Z 76 Xã Kiêu kỵ - Huyện Gia Lâm - Tp Hà Nội
*   Công ty May Nhà bè - Bình Thuận - Thị xã Lagi - Bình Thuận
   và nhiều công ty khác
Buổi NỘI DUNG
1/2
 1/2
1. Bối cảnh ra đời của LEAN ( LEAN defintion)
2. Bản chất của LEAN ( LEAN philosophy)
3. Nhận diện 7 loại lãng phí ( Identify 7 types of waste)


Phân tích và hướng dẫn áp dụng các công cụ của LEAN
   ( Analysisi and Guidance on the application of the LEAN tools)
1. Phương pháp  5 S (Seiri - Seiton - Seiso - Seiketsu - Seisuke) - Safety
2. Chuyển đổi nhanh ( Quick change over)
3. Dòng giá trị ( Value added flow and - Non Value Added flow)
4. Kaizen;
5. Sản xuất kéo - Sản xuất đẩy (Pull production - Push production)
1/2
  - Phân tích và hướng dẫn áp dụng các công cụ của LEAN
  ( Analysis and Guidance on the application of the LEAN tools) 
    6. Kanban;
    7. Dòng Liên tục ( One Piece Flow)
    8. Chế tạo theo Ô ( Work Cell)
    9. Nhịp thời gian - Thời gian chu kỳ - Thời gian ra hàng
        (Takt time - Cycle Time - Lead Time)
    10. Cân bằng sản xuất( Balance production)
1/23
- Phân tích và hướng dẫn áp dụng các công cụ của LEAN
( Analysis and Guidance on the application of the LEAN tools)
11. Tiêu chuẩn hóa ( Standardized Work)
12. Visual Manegement ( Quản lý hiển thị)
13. Phòng ngừa sai sót ( Jidoka - Just in time)
14. Bảo trì năng suất toàn diện ( TPM - Total Productive Maintenance)

   
- Triển khai chương trình LEAN trong công ty
  ( Implementation of program on the LEAN)
 • Thành lập ban LEAN, chính sách và mục tiêu về LEAN
  Creating on the Department LEAN
 • Soạn thảo tài liệu ( Updating document of LEAN)
 • Vận hành tài liệu ( Operating document of LEAN)
 •  Khắc phục - cải tiến 5 công cụ của LEAN( Corrective action - Kaizen LEAN tools)
  Có chiếu video minh họa

 • 4
  1. Triển khai áp dụng LEAN tại line ( Application LEAN on the Line)
  2. Thách thức và cơ hội ( Theart - Opptunities on the application LEAN)
  3. Chia sẻ thành công việc áp dụng LEAN ( Share sussess on the application LEAN)
  4. Bài tập 90 phút về LEAN ( Pratice for LEAN on the 90 minut)
  5. Trao chứng nhận khóa học ( Awarded the Certificate of LEAN)
     VIỆN NHẬN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO LEAN CHO CÁC DOANH NGHIỆP

  Học phí + tài liệu: 1 200 000 VND/4 buổi/hv ( 01 buổi = 3 giờ)
  Nhóm 03 hv hoặc đóng học phí trước ngày khai giảng 01 tuần được giảm 10% mức đóng là: 1 100 000 đ
  ( chỉ dành cho người đi làm)
  Sinh viên, tân cử nhân, tân kỹ sư mức học là 1 000 000 VND/khóa/hv.
   Lý thuyết 50% - Thực hành 50%
  Cách đóng học phí:
  1. Đóng trực tiếp đến VP Viện ở Tp HCM - P. 301- 97 Trần Quang Diệu - P.14.Q3;
      Học ở Hà Nội đến VP Viện tại P. 305 - 14 Pháo Đài Láng. Q. Đống Đa - Hà Nội.
  2. Nộp tiền vào Tài khoản Viện: Tên tài khoản: Viện Chất lượng quản lý
                                                 Số tài khoản: 24247469
                                                  Ngân hàng ACB CN Marximak Cộng hòa P4. Q. Tận Bình, Tp HCM
  Chứng nhận do MQI cấp không có thời hạn

  SKIILS TO APPLY LEAN MANUFACTURING

  CHUYÊN GIA LEAN:  TS. BÙI BÌNH THẾ ; TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG;
  Thực hiện tư vấn - đào tạo LEAN cho doanh nghiệp theo hợp đồng.