KHÓA HỌC ISO 22000 : 2005 & HACCP

LỊCH KHAI GIẢNG
HCM:  K1/2017 Khai giảng: 05/12/2017, học tối 3 - 5

Hà Nội : K1/2017 Khai giảng 28/10/2017 học thứ 7 & CN hàng tuần
Cần Thơ: K1/2017 khai giảng 09/12/2017, học Thứ 7 + Chủ nhật
Hiện nay đa số doanh nghiệp nhận thức và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống phân tích mối nguy ISO 31000 và kiểm soát các điểm tới hạn HACCP. Đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 nhiều doanh nghiệp còn chưa áp dụng. Thực tế cả hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 và HACCP đều có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với các cơ sở, doanh nghiệp chế biến thực phẩm.

Khi áp dụng ISO 22000 hay HACCP các doanh nghiệp tuỳ vào lĩnh vực mình đang hoạt động phải đảm bảo thực hiện các chương trình tiên quyết (GMP, SSOP, GAP, GVP) thích hợp nhằm hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm. Vấn đề này bao gồm các yêu cầu về thiết kế nhà xưởng, thiết bị, vệ sinh cá nhân…Ngoài ra các doanh nghiệp đều phải xây dựng một hệ thống kiểm soát bao gồm: các quá trình, thủ tục kiểm soát, hệ thống văn bản hỗ trợ…

Khóa học ISO 22000 HACCP tại MQI đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để học viên vận dụng áp dụng hiệu quả trong doanh nghiệp. 

Mục đích: Đào tạo cho học viên thấu hiểu các vấn đề sau:
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 22000
 • Lợi ích khi áp dụng TCVN ISO 22000 vào các doanh nghiệp
 • Các điều khoản của TCVN ISO 22000
 • Phương pháp và kỹ thuật xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000 vào doanh nghiệp.
 • Học viên thiết lập được các HACCP cho những sản phẩm theo yêu cầu
 • Học viên thiết lập được các GMP và SSOP cho các công đoạn sản xuất theo yêu cầu.
 • Học viên thiết lập được các Quy trình cho Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000 vào doanh nghiệp.

 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
  Buổi NỘI DUNG CHUYÊN GIA
  1
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 22000
 • Lợi ích khi áp dụng TCVN ISO 22000 vào các doanh nghiệp
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm- Các yêu cầu cho tất cả các tổ chức trong dây chuyền thực phẩm,
 • Tiêu chuẩn trích dẫn; Giải thích thuật ngữ và định nghĩa.
 • ThS
  Phạm Khả Sỹ
  2
 • Phân tích và hướng dẫn áp dụng các điều khoản, soạn thảo tài liệu,
 • ĐK 4: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm,
 • Đk 5: Trách nhiệm của lãnh đạo,
 • Đk 6: Quản lý nguồn lực.
 • ThS
  Phạm Khả Sỹ
  3
 • Phân tích và hướng dẫn áp dụng các điều khoản, soạn thảo tài liệu
 • Đk 7: Hoạch định và tạo sản phẩm an toàn
 • Đk 7: Hướng dẫn thiết lập kế hoạch HACCP, GMP và SOOP
 • ThS
  Phạm Khả Sỹ
  4
 • Phân tích và hướng dẫn áp dụng các điều khoản, soạn thảo tài liệu,
 • Đk 8: Thẩm định, thẩm tra và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • ThS
  Phạm Khả Sỹ
  5-6
 • Đào tạo Đánh giá viên nội bộ về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005
 • Bài tập cuối khóa
 • Trao Certificate
  ThS
  Phạm Khả Sỹ
  Chuyên gia ISO 22000. ThS. Phạm Khả Sỹ, LA ISO
  -  Số buổi học : 06 buổi/khóa; mỗi buổi 03 giờ
  - Học phí+ Tài liệu =  2 000 000đ/hv/khóa
  Hình thức đóng học phí (học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau):
  Đến VP. MQI, phòng 101 số 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp. HCM
  Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI): Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB Phòng GD Maximark Cộng Hoà. Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền đến ngày khai giảng học viên mang biên lai đến Viện học.