1. KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP 9001- 14001- 45001 - LEAN

đào tạo iso

LỊCH KHAI GIẢNG


Đào tạo theo chuẩn quốc tế, vận hành HTQL đạt 5 chuẩn,
nâng cao năng lực cá nhân, mở lớp trong cả nước.


  SPECIALIST ISO (9001-14001-45001): 2015 - LEAN

       AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO 9001:2015

TP. HCM

 K9: 19/12/2018 Học tối thứ 2-4-6 từ 18h15 - 21h

  K1/2019 : 17/02/ 2019 Học ngày chủ nhật từ 8h30

HÀ NỘI


K7:  08/12/2018 Học thứ 7 - CN từ 8h30


K1/2019: 09/03/2019 học thứ 7 - CN từ 8h30

ĐÀ NẴNG

K1 : 20/04/2019, học thứ 7 + CN từ 8h30 LH: Mr. Thế 0909 512 149

CẦN THƠ

K1: 18/05/2019, học thứ 7 - CN từ 8h30  LH Mr. Thế 0909 512 149CHỨNG CHỈ  ĐẲNG CẤP  QUỐC TẾ

 Ưu thế của  khóa học CHUYÊN VIÊN  ISO  TÍCH HỢP  là học viên đủ năng lực thiết kế - vận hành và cải tiến hệ thống tài liệu tích hợp 05  chuẩn: An toàn - Môi trường - Chất lượng sản phẩm - Chi phí thấp nhất - Nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với các tổ chức hiện có chỉ đào tạo năng lực vận hành. Vì không có file mềm tài liệu đã tư vấn cho hv lưu.
 
  Khóa học được  mở liên tục hơn 12 năm qua, mỗi năm mở từ 18 - 20 khóa học có uy tín trong cả nước, được công đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Học viên được lưu file mềm 86 MB tài liệu tư vấn của MQI cho các doanh nghiệp.

MỤC ĐÍCH:
 -  Học viên đủ năng lực xây dựng, áp dụng, đánh giá, cải tiến (vận hành) hệ thống quản lý chất lượng tích hợp ISO (9001 - 14001 - 45001): 2015 - LEAN

 -  CBQL các lĩnh vực nhân sự - kế hoạch - kinh doanh - công nghệ - quản lý sản xuất... nắm vững cách thiết lập và vận hành các quy trình trong lĩnh vực của mình nhằm thực hiện LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU - HIỆU QUẢ CAO NHẤT. 
   Với tân cử nhân, kỹ sư có việc làm phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp.
  ( Viện hướng dẫn làm đề tài về ISO tại doanh nghiệp sẽ thực tập tốt nghiệp)
  Khóa học trang bị kiến thức nền tảng - kỹ năng  về quản lý hệ thống và quá trình. Đây là năng lực rất quan trọng cho mọi cán bộ quản lý. Không phân biệt lĩnh vực hay ngành nghề nào. Sự khác biệt là học ở MQI sẽ có đủ năng lực để làm việc theo 5 chuẩn. Khóa học làm thay đổi cách làm việc của bạn. Nó yểm trợ cho phát triển năng lực bản thân một cách hoàn thiện nhất.
   98% học Chuyên viên ISO do MQI đào tạo sau 3 năm sẽ có năng lực bằng một người đã làm việc 10 năm chưa học ISO. Kết quả từ khảo sát học viên của MQI.
   Học viên được lưu file mềm tài liệu tư vấn cho các doanh nghiệp của MQI
Khác biệt của khóa học là:
 2 buổi học sau cùng của ISO 9001: 2015 được giảng, khi học viên đã có kiến thức về 4 chuẩn: Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng - Chi phí thấp nhất được tích hợp vào điều khoản 8.5.1 tạo thành hệ thống tích hợp 5 chuẩn là nét độc đáo của chương trình được giảng viên và học viên thực hiện theo phương pháp kiến tạo (Contructivism theory) tạo hiệu quả cao trong ứng dụng ISO. Đảm bảo học viên đủ năng lực làm việc hiệu quả.
  Về bản chất của khóa học là học CÔNG NGHỆ ĐIỀU HÀNH CẤP CAO của nhân loại trong thế kỷ 21. Vì nó đạt được 05 mục tiêu cùng một lúc là:
                                            1. Chất lượng phù hợp
                                            2. Môi trường thân thiện
                                            3. Sức khỏe an toàn
                                            4. Chi phí thấp nhất
                                            5. Năng lực cạnh tranh cao nhất.
    Theo nguyên tắc: LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU - KHÔNG SAI LỖI.
 Đối tượng: CB quản lý  Hành chính - Nhân sự - Kế hoạch - Marketing - Kinh doanh - Quản lý hệ thống - Quản đốc... Đặc biệt là các tân cử nhân, kỹ sư sẽ có lợi thế tìm việc làm phù hợp hoặc khởi nghiệp. Khóa học cho bạn con đường ngắn nhất, nhanh nhất để đạt được chất lượng tổng hợp (Sức khỏe - Môi trường - chất lượng - chi phí thấp nhất - năng lực cạnh tranh cao nhất)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1/ Chuyên đề: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015
- Số buổi học: 6
- Chuyên gia hàng đầu về ISO - LEAN: VT. TS. Bùi Bình Thế - Người sáng lập MQI.
- Ghi chú: Bài tập làm ở nhà nộp trước khi kết thúc khóa học
 • Phương pháp luận về quản lý hệ thống và các nguồn lực của quản lý hệ thống;
 • Giới thiệu cách tiếp cận ISO 9001:2015 theo công nghệ điều hành hệ thống:
 •  Cách thức xây dựng các mục tiêu chất lượng - kế hoạch thực hiện các mục tiêu chất lượng theo tư duy đột phá kết hợp với 7 nguồn lực mềm.
 •  Vận hành các  quy trình tác nghiệp - kiểm soát - đánh giá - cải tiến liên tục;
 •   Phân tích 7 điều khoản và mối tương tác giữa các điều khoản (rất đặc biệt)
 • Hướng dẫn biên soạn tài liệu theo các điều khoản 4-5-6-7-8-9-10 và vận hành tài liệu ISO 9001:2015 tích hợp với ISO (14001 - 45001)- LEAN trong doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn vận hành hệ thống tài liệu tích hợp, Học viên được lưu 82 MB của MQI đã tư vấn cho doanh nghiệp để tham khảo. Sinh viên được giới thiệu nơi thực tập.
 • 2/ Chuyên đề: Hệ thống ISO 14001: 2015 - ISO 45001:2018
  - Số buổi học: 4
  - Chuyên gia: ThS.LA.DNV Kiều Văn Tôn
  - Ghi chú: Làm bài tập tại lớp
  - Chi tiết:
 • Phân tích và hướng dẫn soạn thảo tài liệu theo các điều khoản ISO 14001:2015
 • Phân tích và hướng dẫn soạn thảo tài liệu theo các điều khoản ISO 45001:2015
 • Hướng dẫn áp dụng tích hợp Pareto - fish bone - Brainstorming
 • 3/ Chuyên đề: Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing - LM)
  - Số buổi học: 2
  - Chuyên gia: Ts. Nguyễn Hoàng Chương
  - Ghi chú: Bài tập ở nhà
  - Chi tiết:
 • 11 công cụ lean, tạo tư duy đột phá cho tăng năng xuất lao động (5S, Chuyển đổi nhanh, Dòng giá trị gia tăng liên tục, Sản xuất kéo, Kaban, Sản xuất theo Ô, Cân bằng sản xuất, Nhịp thời gian, Tiêu chuẩn hóa, Nhà máy hiển thị, Kaizen)
 • Triển khai, áp dụng Lean manufacturing trong doanh nghiệp
 • 4/ Chuyên đề: Đánh giá viên nội bộ ( Internal Auditor) ISO 19011:2013 cho ISO (9001-14001- 45001):2015
  - Số buổi học: 4
  - Ghi chú: Bài tập cuối khóa
  - Chi tiết:
 • Năng lực và các kỹ năng của đánh giá viên
 • Các hình thức & nguyên tắc - phương pháp đánh giá
 • Lập chương trình đánh giá
 • Thực hành các tình huống đánh giá
 • Viết báo cáo cho các điểm phát hiện NC
 • Theo dõi và kiểm chứng các hành động khắc phục, cải tiến theo 5 chuẩn ( Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng - Chi phí thấp nhất - Tránh, giảm thiểu rủi ro)
  Trao Certificate of Achievement

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH

  -  Vt.Ts. Bùi Bình Thế; Ts. Hoàng Văn Chương; ThS. Kiều Văn Tôn,LA; ThS. Lê Minh Tuấn LA; ThS. Lê Phước Nhị Sang.

 •  SPECIALIST ISO (9001-14001- 45001):2015- LEAN

 •  AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO (9001-14001- 45001):2015- LEAN
 • Tổng số: 16 buổi
  Học phí: 2 900 000 VND/khóa/Hv
  - Giảm còn 2 800 000VNĐ/khóa khi nộp học phí trước 1 tuần
  - Giảm còn 2 600 000VNĐ/khóa khi nộp học phí cho nhóm >= 3 người
     2 ưu tiên này chỉ dành cho người đi làm
  Học phí:  2 600 000VNĐ/Khóa/Hv dành cho sinh viên và nhóm sinh viên.
  - Học viên được nộp học phí 2 lần (áp dụng cho các trường hợp trên)
  VIỆN MỞ LỚP BAN NGÀY TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH, HỌC TỪ 8h30 sáng và 13h30 chiều
     Tp. HCM học các ngày thứ 3-4-5-6 sáng chiều - sĩ số tối đa 25 hv
      Hà Nội học các ngày thứ 3-4-5-6 sáng chiều - sĩ số tối đa: 30hv

   
  Khi chỉ học ISO 9001:2015,  học phí là 2 000 000 VND/10 buổi/hv
     Được cấp Chứng chỉ sau:

            - SPECIALIST ISO 9001:2015
            - AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO 9001:2015

  Hình thức nộp học phí:

  1.  Nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI): Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB - CN. HCM - Chuyển PGD Maximark Cộng Hoà.
  2. Đến VP MQI P.301- 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp HCM.
   - Nội dung ghi như sau: Tên người học_tên khóa học_Ngày khai giảng
   VD: Nguyễn Văn A_học phí lớp CV ISO_KG 27/02/2018