CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO (9001- 14001- 45001):2015 - LEAN

đào tạo iso
LỊCH KHAI GIẢNG

Đào tạo theo chuẩn quốc tế, vận hành HTQL đạt 5 chuẩn,
nâng cao năng lực cá nhân - Uy tín cả nước.


  SPECIALIST ISO (9001-14001-45001) : 2015 - LEAN

       AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO 9001:2015

TP. HCM - Năm 2018 có lớp ban ngày thứ 3-4-5-6 ; 8 buổi/tuần
 giờ học 8h30 - 11h30; 13h30 - 16h30  Học trong 2 tuần kết thúc
nhận ngay chứng chỉ

    

K6: 01/07/2018  Học ngày Chủ nhật hàng tuần, học từ 8h30
K7:  06/08/2018  Học tối 2 - 4 - 6 từ 18h15                                              K8: 7/8/2018 Học ban ngày 3-4-5-6 

HÀ NỘI

K4: 02/07/2018 Học các tối 2-4-6 hàng tuần, từ 18h15 - 21h;
K5: 28/07/2018
Học thứ 7 + Chủ nhật hàng tuần từ 8h30
K6: 12/09/2018 Học tối 2 - 4 - 6 hàng tuần, từ 18h15 - 21h

ĐÀ NẴNG

Khóa K01: Ngày khai giảng: 11/08/2018, học thứ 7 + Chủ nhật.
                   ( mời các bạn đăng ký, khi đủ 25 hv MQI sẽ mở khóa học
)

CẦN THƠ

Khóa K01: Khi có nhu cầu đủ 20 hv, MQI sẽ mở khóa họcCHỨNG CHỈ  ĐẲNG CẤP  QUỐC TẾ

 Ưu thế của  khóa học CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO là học viên đủ năng lực thiết kế - vận hành và cải tiến hệ thống tài liệu tích hợp 05  chuẩn: An toàn - Môi trường - Chất lượng sản phẩm - Chi phí thấp nhất - Nâng cao năng lực cạnh tranh. Học ISO tích hợp để vận hành được thành tựu tinh hoa của ISO 9001:2015 là một sự khác biệt cơ bản tại MQI. Ở Việt Nam, hiện chỉ có MQI làm được việc này.

Học viên được lưu file mềm 86 MB tài liệu tư vấn của MQI cho các doanh nghiệp.


MỤC ĐÍCH:
 -  Học viên đủ năng lực xây dựng, áp dụng, đánh giá, cải tiến (vận hành) hệ thống quản lý chất lượng tích hợp ISO (9001 - 14001 - 45001): 2015 - LEAN

 -  CBQL các lĩnh vực nhân sự - kế hoạch - kinh doanh - công nghệ - quản lý sản xuất... nắm vững cách thiết lập và vận hành các quy trình trong lĩnh vực của mình nhằm thực hiện LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU - HIỆU QUẢ CAO NHẤT. 
   Với tân cử nhân, kỹ sư có việc làm phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp. (được giới thiệu tham gia vào các dự án ISO tại Doanh nghiệp cùng MQI)
  Khóa học trang bị kiến thức nền tảng - kỹ năng  về quản lý hệ thống và quá trình. Đây là năng lực rất quan trọng cho mọi cán bộ quản lý. Không phân biệt lĩnh vực hay ngành nghề nào. Sự khác biệt là học ở MQI sẽ có đủ năng lực để làm việc theo 5 chuẩn. Khóa học làm thay đổi cách làm việc của bạn. Nó yểm trợ cho phát triển năng lực bản thân một cách hoàn thiện nhất.
   98% học Chuyên viên ISO do MQI đào tạo sau 3 năm sẽ có năng lực bằng một người đã làm việc 10 năm chưa học ISO. Kết quả từ khảo sát học viên của MQI.
   Học viên được lưu file mềm tài liệu tư vấn cho các doanh nghiệp của MQI
Khác biệt của khóa học là:
2 buổi học sau cùng của ISO 9001: 2015 được giảng khi học viên đã có kiến thức về 4 chuẩn: Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng - Chi phí thấp nhất để tích hợp vào điều khoản 8.5.1 tạo thành hệ thống tích hợp 5 chuẩn là nét độc đáo của chương trình được giảng viên và học viên thực hiện theo phương pháp kiến tạo (Contructivism theory) tạo hiệu quả cao trong ứng dụng ISO. Đảm bảo học viên đủ năng lực làm việc hiệu quả.
  Về bản chất của khóa học là học CÔNG NGHỆ ĐIỀU HÀNH CẤP CAO của nhân loại trong thế kỷ 21. Vì nó đạt được 05 mục tiêu cùng một lúc là:
                                            1. Chất lượng phù hợp
                                            2. Môi trường thân thiện
                                            3. Sức khỏe an toàn
                                            4. Chi phí thấp nhất
                                            5. Năng lực cạnh tranh cao nhất.
    Theo nguyên tắc: LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU - KHÔNG SAI LỖI.
 Đối tượng: CB quản lý  Hành chính - Nhân sự - Kế hoạch - Marketing - Kinh doanh - Quản lý hệ thống - Quản đốc... Đặc biệt là các tân cử nhân, kỹ sư sẽ có lợi thế trong tìm việc làm phù hợp hoặc khởi nghiệp.
  Khóa học cho bạn con đường ngắn nhất, nhanh nhất để đạt được chất lượng tổng hợp ( Sức khỏe - Môi trường - chất lượng - chi phí thấp nhất - năng lực cạnh tranh cao nhất)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1/ Chuyên đề: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015
- Số buổi học: 6
- Chuyên gia hàng đầu về ISO - LEAN: VT. TS. Bùi Bình Thế - Người sáng lập MQI.
- Ghi chú: Bài tập làm ở nhà nộp trước khi kết thúc khóa học
 • Phương pháp luận về quản lý hệ thống và các nguyên tắc(nguồn lực) của quản lý hệ thống;
 • Giới thiệu cách tiếp cận ISO 9001:2015 theo công nghệ điều hành hệ thống:
 •  Cách thức xây dựng các mục tiêu chất lượng - kế hoạch thực hiện các mục tiêu chất lượng
  theo tư duy đột phá kết hợp với 7 nguồn lực mềm.
 •  Vận hành các  quy trình tác nghiệp - kiểm soát - đánh giá - cải tiến liên tục;
 • Diễn giải, phân tích 7 điều khoản và mối tương tác giữa các điều khoản (rất đặc biệt)
 • Hướng dẫn biên soạn tài liệu theo các điều khoản 4-5-6-7-8-9-10 và vận hành tài liệu ISO 9001:2015 tích hợp với ISO 14001 - ISO 45001 - LEAN trong doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn vận hành hệ thống tài liệu tích hợp (Học viên được lưu file tài liệu 82 MB của
 • MQI đã tư vấn cho doanh nghiệp để tham khảo. Sinh viên được giới thiệu nơi thực tập.)
 • 2/ Chuyên đề: Hệ thống ISO 14001: 2015 - ISO 45001:2015
  - Số buổi học: 4
  - Chuyên gia: ThS.LA.DNV Kiều Văn Tôn
  - Ghi chú: Làm bài tập tại lớp
  - Chi tiết:
 • Phân tích các điều khoản ISO 14001:2015
 • Phân tích các điều khoản ISO 45001:2015
 • Hướng dẫn biên soạn tài liệu theo các điều khoản của ISO 14001 & ISO 45001:2015.
 • Hướng dẫn áp dụng tích hợp Pareto - fish bone - Brainstorming
 • 3/ Chuyên đề: Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing - LM)
  - Số buổi học: 2
  - Chuyên gia: Ts. Nguyễn Hoàng Chương
  - Ghi chú: Bài tập ở nhà
  - Chi tiết:
 • 11 công cụ lean, tạo tư duy đột phá cho tăng năng xuất lao động (5S, Chuyển đổi nhanh, Dòng giá trị gia tăng liên tục, Sản xuất kéo, Kaban, Sản xuất theo Ô, Cân bằng sản xuất, Nhịp thời gian, Tiêu chuẩn hóa, Nhà máy hiển thị, Kaizen)
 • Triển khai, áp dụng Lean manufacturing trong doanh nghiệp
 • 4/ Chuyên đề: Đánh giá viên nội bộ ( Internal Auditor) ISO 19011:2013 cho ISO (9001-14001- 45001):2015
  - Số buổi học: 4
  - Ghi chú: Bài tập cuối khóa
  - Chi tiết:
 • Năng lực và các kỹ năng của đánh giá viên
 • Các hình thức & nguyên tắc - phương pháp đánh giá
 • Lập chương trình đánh giá
 • Thực hành các tình huống đánh giá
 • Viết báo cáo cho các điểm phát hiện NC
 • Theo dõi và kiểm chứng các hành động khắc phục, cải tiến theo 5 chuẩn ( Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng - Chi phí thấp nhất - Tránh, giảm thiểu rủi ro)
  Trao Certificate of Achievement

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH

  -  Vt.Ts. Bùi Bình Thế; Ts. Hoàng Văn Chương; ThS. Kiều Văn Tôn,LA; ThS. Trương Thành Long. LA; ThS. Lê Minh Tuấn LA; ThS. Lê Phước Nhị Sang.

 •  INTERNAL AUDITOR ISO (9001- 14001- 45001):2015 - LEAN

 •  SPECIALIST ISO (9001-14001- 45001):2015 - LEAN
 • Tổng số: 16 buổi
  Học phí: 3 300 000 VND/khóa/Hv - Đối với lớp buổi tối và ngày Chủ nhật hàng tuần
  - Giảm còn 3 150 000VNĐ/khóa khi nộp học phí trước 1 tuần
  - Giảm còn 3 000 000VNĐ/khóa khi nộp học phí cho nhóm >= 3 người
     2 ưu tiên này chỉ dành cho người đi làm
  Học phí:  2 800 000VNĐ/Khóa/Hv dành cho sinh viên và nhóm sinh viên.
  - Học viên được nộp học phí 2 lần (áp dụng cho các trường hợp trên)
  - Lớp ban ngày (sáng - chiều) trong giờ hành chính:
     Tp. HCM học các ngày thứ 3-4-5-6 sáng chiều - sĩ số tối đa 25 hv
      Hà Nội học các ngày thứ 3-4-5-6 sáng chiều - sĩ số tối đa: 30hv

    Trường hợp chỉ học ISO 9001:2015 thì học 10 buổi - Học phí là 2 000 000 VND.
     Được cấp Chứng chỉ sau:

            -  SPECIALIST ISO 9001:2015
            - INTERNAL AUDITOR ISO 9001:2015

  Hình thức nộp học phí:

  1.  Nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI): Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB Phòng GD Maximark Cộng Hoà.
  2. Đến VP MQI P.301- 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp HCM.
   - Nội dung ghi như sau: Tên người học_tên khóa học_Ngày khai giảng
   VD: Nguyễn Văn A_học phí lớp CV ISO_KG 27/02/2018