KHÓA HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MIDDLE MANAGERS)

Khai giảng 22/04/2017 
(học thứ 7 hàng tuần)

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG


1. Mục đích: Cán bộ quản lý cấp trung ( Middle Managers- MM) được gọi một cách hình ảnh là bộ khung sườn của cơ thể Doanh nghiệp. Bộ khung sườn vững chắc sẽ cho phép Doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh mạnh để giành thắng lợi trong một thị trường đầy khốc liệt

2. Tính ưu việt: Chương trình được đào tạo theo đơn đặt hàng của từng doanh nghiệp, được thực hiện tại Doanh nghiệp hoặc tại trụ sở MQI. Phù hợp với tính chất đặc thù và bối cảnh của mỗi doanh nghiệp. Các chuyên gia giảng dạy đã từng là các cán bộ quản lý cấp phòng và giám đốc các doanh nghiệp thành công.

3. Đối tượng học: Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ quản lý cấp phòng trong các Doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu học quản lý chuyên nghiệp trong thời gian ngắn nhất.

4. Nội dung khóa học:
TT NỘI DUNG Buổi
1 Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của MM
 • Vai trò và chức năng của MM;
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh cấp công ty, phòng ban;
 • Thực thi phần chiến lược kinh doanh được giao cho phòng, ban.
 • Cùng nhân viên xây dựng các quy trình tác nghiệp trong hệ thống quản lý.
 • Lập Ma trận trách nhiệm - quyền hạn.

 • Giảng viên: TS. Bùi Bình Thế
  2
  2 Quản trị và thực hiện Mục tiêu chất lượng (QO)
 • Lập mục tiêu chất lượng cho phòng và cho nhân viên;
 • Thiết lập hướng dẫn công việc thực hiện QO;
 • Thiết lập Bản mô tả công việc
 • Thiết lập Bản tiêu chuẩn chức danh
 • Báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến liên tục.

 • Giảng viên: TS. Bùi Bình Thế
  3
  3 Các công cụ hỗ trợ (Support tools - ST)
 • Cách lập biểu mẫu thông minh;
 • Pareto diagram;
 • Fishbone diagram;
 • Brainstorming;
 • Beakthrough thinking (Tư duy đột phá)

 • Giảng viên: MBA. Kiều Văn Tôn
  2
  4 Quản trị nhân sự trong phạm vi phòng- ban - phân xưởng
 • Tuyển dụng, giao việc, giám sát, động viên, đánh giá thành tích;
 • Đào tạo, huấn luyện, kèm cặp nhân viên;
 • Hướng dẫn nhân viên phát triển kỹ năng chuyên sâu, năng lực sở trường.

 • Giảng viên: MBA. Nguyễn Văn Mỹ
  2
  5 Văn hóa Doanh nghiệp và văn hóa chất lượng
 • Văn hóa Doanh nghiệp
 • Văn hóa Chất lượng
  + Mô hình 6 giá trị
  + Văn hóa hướng vào khách hàng

 • Giảng viên: MBA. Phùng Thị Trang Anh.
  1
  5. Học phí và thời gian học: 10 BUỔI (thời gian học một buổi là 03 giờ)
  Public: Học phí + Tài liệu + chứng chỉ + tea beark = 4 600 000đ/khóa
  Lớp học không quá 20 học viên.
  Đào tạo tại doanh nghiệp (có tư vấn): Theo hợp đồng đào tạo

  6. Hình thức đóng học phí (Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách)
  - Đến VP MQI, P. 101 số 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp. HCM
  - Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý (MQI): Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469, Ngân hàng ACB Phòng GD Maximark Cộng Hoà. Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền đến ngày khai giảng học viên mang biên lai đến Viện học.