HỌC ISO Ở ĐÂU TỐT NHẤT ? 5 GIÁ TRỊ QUÝ BÁU

 
 Khóa học về tích hợp ISO - LEAN là một khóa học rất đặc biệt cho năng lực điều hành của mọi cá nhân.  Trong quân đội gọi là năng lực chỉ huy
CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO (9001- 14001- 45001):2015 - LEAN  là một khóa học như vậy.

NĂNG LỰC CHỈ HUY (ĐIỀU HÀNH) LÀ NĂNG LỰC LÔI KÉO MÀ CHỦ YẾU LÀ LÔI KÉO TỪ BÊN TRONG BẢN THÂN CỦA BẠN. CHỈ CÓ VẬY NĂNG LỰC ĐÓ MỚI THẬT SỰ BỀN VỮNG.

Tuy nhiên, nhiều bạn chưa nhận thức được tính cấp bách của việc học ISO.

Trước hết:  Thay đổi nhận thức từ cứ làm đi, sai thì sửa, hay cứ làm thử đi, sai rồi  rút kinh nghiệm hoặc làm được việc này lại làm hỏng việc khác... Nghĩa là chuyển từ Tư duy chữa cháy sang Tư duy làm đúng ngay từ đầu. Ngày nay không thể vận hành Tư duy chữa cháy được, vì hậu quả là rất nặng nề và không có cơ hội khắc phục.

Thứ hai:  Thiết lập hệ thống các quy trình, điều hành kết nối các nguồn lực hướng vào mục tiêu chung;

Thứ ba:  Cho bạn có trí óc minh mẫn hơn, bởi nó là khoa học về điều hành hệ thống bao gồm Các yếu tố đầu vào - Các trình tự - Đầu ra mong đợi.  Mà vạn vật đều có tính hệ thống.

Thứ tư:  Điều cần lưu ý là bạn phải luôn chăm sóc để duy trì - Cải tiến liên tục hệ thống, có nghĩa là bạn phải luôn tạo lập và cập nhật giá trị gia tăng (Khoản mục 7.5.2)

Cuối cùng Đây là giai đoạn đầu quá trình kiến tạo và vận hành Tư duy đột phá, với phương châm: Hãy tư duy thông minh hơn để: Làm đúng ngay từ đầu - Không sai lỗi - Chi phí thấp nhất - Hiệu quả cao nhất;

  Bất cứ việc gì trong cuộc sống đều gắn với cụm từ Chất lượng - Môi trường - An toàn & Sức khỏe - Chi phí thấp nhất. Bạn cần học cả ba bộ tiêu chuẩn ISO (9001 - 14001 - 45001):2015 - LEAN, sẽ cho bạn năng lực soạn thảo hệ thống tài liệu tích hợp đáp ứng các yêu cầu trên.

Tham gia khóa học tích hợp ISO để điều hành hiệu quả các hệ thống(SOP) về : Hành chính, Nhân sự, Mua hàng, Lập kế hoạch sản xuất, Marketing, Bán hàng... nhằm phát triển năng lực cá nhân.

 MQI thực hiện đào tạo liên tục KHÓA HỌC TÍCH HỢP ISO hơn 12 năm qua trên phạm vi cả nước,  đã có gần 15000 CBQL hiện đang giữ các vị trí Trưởng - Phó phòng ban - Phó giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp.
   Từ sự phân tích trên, Chúng ta cần tiếp cận và chú trọng khâu Hoạch định - Thiết kế hệ thống và sản phẩm để làm chủ hệ thống - Điều kiện tiên quyết để phát triển doanh nghiệp.

                                                                                   VIỆN TRƯỞNG, TIẾN SĨ BÙI BÌNH THẾ