CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

KHAI GIẢNG  NGÀY 07 - 10 - 2017
học thứ 7 - CN hàng tuần

CHỨNG CHỈ UY TÍN  DO VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CẤP

Giám đốc điều hành - CEO - MQI có sự khác biệt cơ bản ở phương pháp và kỹ năng điều hành Làm đúng ngay từ đầu, có năng lực Tư duy đột phá để Xoay chuyển tình thế. Các chuyên đề có tính hệ thống kết nối liên tục từ đầu vào là kiến tạo tư duy đột phá giúp các giám đốc trong lập chiến lược kinh doanh, Nhân sự - Marketing - Tài chính - Sản xuất - Bán hàng có những đột phá để phát triển vượt trội.

MQI muốn tạo lập tư duy khoa học về quản lý hệ thống cho Giám đốc điều hành - CEO để làm tròn vai trò trên, đòi hỏi cấp bách của quá trình đào tạo nguồn tài lực.

Chương trình được thiết kế từ sự trải nghiệm nhiều năm tư vấn cho doanh nghiệp của tập thể chuyên gia MQI. Đào tạo Giám đốc điều hành - CEO đáp ứng ISO 9001- 14001- OHSAS 18001 và LM là yêu cầu cấp bách khi APTA & WTO đang đến vào 2015.

Nhân đây, MQI gửi lời cảm ơn đến các công ty và các cá nhân đã tham gia chương trình đào tạo này trong nhiều năm qua.

Ưu thế của chương trình đem đến cho bạn cách sống, cách giải quyết công việc, cách tư duy đột phá khiến mọi người phải làm theo, muốn học hỏi từ bạn, khi đó bạn chính là Giám đốc điều hành - CEO. Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành - CEO được kết nối với chương trình đào tạo Giám đốc nhân sự và Giám đốc chất lượng(CV ISO). Tạo thành bộ ba nhân sự đủ năng lực dẫn dắt đột phá thành công trong thập niên thứ hai của TK 21.

Đội ngũ giảng huấn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chương trình được triển khai cấp bách tại tất cả các thành phố cấp tỉnh trong cả nước. Nhằm chuyển nguồn nhân lực thành tài lực cho các doanh nghiệp trước ngưỡng hội nhập WTO & APTA 2015.

Sự trưởng thành của các cựu học viên cùng sự lớn mạnh của các doanh nghiệp mà họ cống hiến càng làm chúng tôi tự tin hơn trong việc phát triển chương trình đào tạo này.

Đối tượng:
 - Giám đốc, Phó giám đốc.
 - Trưởng- Phó phòng ban, cá nhân có nhu cầu.

STT NỘI DUNG Buổi
1 Trách nhiệm - Quyền hạn CEO
(Responsibilities - Authorities of CEO)
Tư duy đột phá trong điều hành doanh nghiệp
(Breakthrough thinking in Business Operating)
Thiết lập chiến lược kinh doanh
(Establishing to business strategy)
Giảng viên: Vt. Ts. Bùi Bình Thế, Ts. Nguyễn Hoàng Chương
4
2 Thiết lập và kiểm soát chiến lược Marketing.
(Establishing to Control Marketing Strategy)
Giảng viên: ThS. Vương Thanh Long
4
3 Thiết lập và kiểm soát kế hoạch tài chính
(Establishing to Control Finance Strategy)
Giảng viên: ThS.Ng Hoàng Dũng
4
4 KPI trong đánh giá năng lực nhân sự
(KPI in Human Compentence Assesment)
Giảng viên: ThS. Trần Tiến Dũng
4
5 Nghệ thuật lãnh đạo & nắm bắt cơ hội
(Arts & Leaders to seize the opportunity)
Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Sáng
4
6 Thiết lập & Điều hành theo các quy trình chuẩn(SOP) & cải tiến liên tục.
(Establishing and Standards Operating Procedures, Continual Improvement)
Giảng viên: Ts. Bùi Bình Thế
4
7 Thiết lập và kiểm soát hệ thống bán hàng
(Establishing and Control Sale Systems)
Bài tập làm ỏ nhà
Giảng viên: Ths. Nguyễn Quốc Cường
4
8 Sản xuất tinh gọn
(Lean Manufacturing)
Bài tập tại lớp
Giảng viên: TS. Phạm Duy Hiếu
4
9 Đánh giá nội bộ chiến lược kinh doanh
(Internal Auditor for bussiness strategy)
Giảng viên: ThS. LA.DNV Kiều Văn Tôn
4
10 Bảo vệ tốt nghiệp 50 phút/hv Trao chứng chỉ, hội thảo và giao lưu
(Report graduation 50 minutes/Stud Certificates, Exchange)
4
Chủ nhiệm chương trình: VIỆN TRƯỞNG, TIẾN SĨ  BÙI BÌNH THẾ
Học phí + Tài liệu + Tea break : 15 000 000 đ/hv
Thời lượng: 40 buổi học (học trong 3 tháng + 1 tuần)
HV nộp học phí trước ngày khai giảng một tuần được giảm một triệu đồng
HV được đóng học phí 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng
HV học theo chuyên đề, mức học phí là 350 000đ/buổi.

Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:
Đến Văn Phòng Viện MQI, phòng 101 số 97 Trần Quang Diệu, P14. Q3. Tp Hồ Chí Minh
Hoặc nộp học phí vào tài khoản Viện Chất Lượng Quản Lý(MQI): Tên TK VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK: 24247469 Ngân hàng ACB Phòng GD Maximark Cộng Hoà. Báo cho VP MQI, giữ biên lai nộp tiền đến ngày khai giảng học viên mang biên lai đến Viện học.
Chứng chỉ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH(CEO):