BỘ CHUYÊN ĐỀ -TƯ VẤN

MQI giới thiệu Bộ chuyên đề đã tư vấn cho các doanh nghiệp.
Với đội ngũ Chuyên gia đã nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp, MQI đem đến Hệ thống giải pháp tích hợp cho Ban giám đốc & CBQL hỗ trợ từng doanh nghiệp  điều chỉnh các hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả - đáp ứng mong đợi của khách hàng.

Các chuyên đề này đã tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp và chúng tôi luôn nhận được những đánh giá tích cực.

MQI trân trọng giới thiệu:
CÁC CHUYÊN ĐỀ / SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ TƯ VẤN
1. Nhân sự ( Đào tạo - Đánh giá thành tích - Tiền lương) 60
2. Năng suất - Chất lượng - Lean manufaturing(LM) 300
3. ISO 10005: 2005 - Quản lý chi phí chất lượng- QCC 7
4. Tư vấn ISO 9001-14001- OHSAS 18001; ISO 22000: 2005 40
5. Tư duy đột phá - LM - TQM - ISO 10005: 2005 54
6. Nhóm kiểm soát chất lượng (QCC) - LM 14
7. ISO 10005: 2005 - TQM - LM - Tư duy đột phá 21
8. LM - Tư duy đột phá - Hành động 42
9. Tư duy đột phá - Nghệ thuật xoay chuyển tình huống 2
Đơn giá tư vấn một buổi (03 giờ ): 7 500 000 đ/buổi/ ( bẩy triệu năm trăm nghìn đồng) đã bao gồm cả chi phí đi lại. Ngoài 20 Km sẽ tính thêm phụ phí.
 BAN CHUYÊN GIA:
 Vt. Ts. Bùi Bình Thế CG: ISO, LM, QCC, QOS. Trưởng ban
 Ts. Nguyễn Hoàng Chương, Chuyên gia Tài chính
 ThS. LA. DNV.  Kiều Văn Tôn.
 ThS. Từ Minh Trị Chuyên gia nhân sự
 GVC Trần Đình Vinh, Chuyên gia Tiền lương
 ThS. Nguyễn Văn Mỹ, Chuyên gia nhân sự
 ThS.  Văn Thúy Hương, Chuyên gia nhân sự
 ThS.  Trần Tiến Dũng, LA ISO.

Sơ lược về Ts. Bùi Bình Thế:
  • 1971 -1975  Tham gia Quân đội tại chiến trường B,C
  • 1975 - 1980  Sinh viên ĐH kinh tế Quốc dân Hà Nội
  • 1980 - 1988  Giảng viên ĐH Thương Mại Hà Nội
  • 1988 - 1993  Nghiên cứu sinh tại ĐHTH Kinh tế Bratislava
  • 1993 - 1995  GĐ Cty Asimex, TB. cộng đồng VN tại Bratislava - CH Slovakia.
  • Từ 1995 - 2005  Giáng viên ĐH Ngoại thương, Chương trình Thạc sĩ Việt - Bỉ, Chuyên gia tư vấn cấp cao tại TT Chất lượng Quốc tế IQC.


  • Từ 2006 đến nay là Viện trưởng, Chuyên gia tư vấn. Đã tư vấn cho hơn 800 doanh nghiệp.


  • Đã xuất bản 03 cuốn sách: Lý thuyết thống kê và thống kê ngoại thương, Phương pháp chuyên gia, Điều hành theo công nghệ ISO 9001: 2008.