THIẾT KẾ SLOGAN

Thiết kế Slogan nhằm mục đích khuếch trương, lan tỏa và thẩm thấu thành quả của đột phá ví dụ như tạo ra Đại dương xanh (Giá trị mới)

ĐỘT PHÁ NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG

Đột phá trong quản lý để tăng năng suất - chất lượng là sản phẩm nghiên cứu - chuyển giao của MQI đã được triển khai tại nhiều doanh nghiệp và đã đem lại những con số tăng trưởng hiển nhiên

TƯ VẤN TÍCH HỢP ISO (9001 - 14001 - 45001):2015 - LEAN

Liên hệ:Tiến sĩ Bùi Bình Thế. 0909 512 149; TS. Nguyễn Hoàng Chương;  daotaohcm@mqi.vnThS. Kiều Văn Tôn ; ThS. Nguyễn Văn Mỹ ; CV ISO Mỹ Linh: 028 62 909 204 TT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHOẢN..

TƯ VẤN ISO 14001: 2015

Liên hệ : Ts. Thế: 0909 512 149, mqiceo@yahoo.com.vn TT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHOẢN..

HỆ THỐNG TÍCH HỢP ISO (9001- 14001- 45001):2015 - LEAN

Tư vấn ISO (9001 - 14001- 45001):2015 - LEAN được hiểu là quá trình chuyên gia tư vấn viết các quy trình, hướng dẫn công việc theo yêu cầu của ISO quy định. Các cán bộ quản lý cấp trung theo hướng dẫn của chuyên gia tư vấn viết các quy trình tác nghiệp. Sau đó họ cùng chuyên..

TƯ VẤN ISO 9001:2015 - LEAN - TƯ DUY ĐỘT PHÁ SẼ TĂNG 15 - 20% NSLĐ

TƯ VẤN ISO - LEAN + TƯ DUY ĐỘT PHÁ là một sản phẩm có một không hai của MQI. Bởi giá trị đích thực của nó là tăng năng suất lao động từ 15 - 20% sau 30 ngày thực hiện tư vấn. Điều này đã được minh chứng tại Cty CP 32; Dệt May 7; Cty CP may..