TƯ VẤN TÍCH HỢP ISO (9001 - 14001 - 45001):2015 - LEAN

Liên hệ:Tiến sĩ Bùi Bình Thế. 0909 512 149; TS. Nguyễn Hoàng Chương;  daotaohcm@mqi.vnThS. Kiều Văn Tôn ; ThS. Nguyễn Văn Mỹ ; CV ISO Mỹ Linh: 028 62 909 204 TT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHOẢN..

HỆ THỐNG TÍCH HỢP ISO (9001- 14001- 45001):2015 - LEAN

Tư vấn ISO (9001 - 14001- 45001):2015 - LEAN được hiểu là quá trình chuyên gia tư vấn viết các quy trình, hướng dẫn công việc theo yêu cầu của ISO quy định. Các cán bộ quản lý cấp trung theo hướng dẫn của chuyên gia tư vấn viết các quy trình tác nghiệp. Sau đó họ cùng chuyên..