\ nghien_cuu_chuyen_giao

NGHIÊN CỨU & CHUYỂN GIAO


Đề tài sở trường của MQI

TT Tên đề tài Chuyên gia
1 Lập kế hoạch bảo trì máy- thiết bị đạt hiệu suất sử dụng > 90% bền vững Ts. Bùi Bình Thế
Ths. Kiều Văn Tôn
2 Xây dựng hệ thống thang bảng lương trong doanh nghiệp Ths. Từ Minh Trị
3 Sản xuất tinh gọn(Lean Manufacturing)
Tổ chức chuyền may nhằm tăng năng suất 20%.
Ts. Bùi Bình Thế
4 Tổ chức sản xuất trong phân xưởng nhằm 3 mục tiêu: tăng năng suất - đảm bảo chất lượng - chi phí thấp nhất. Ts. Bùi Bình Thế
5 Thiết kế hệ thống quản lý 'trong vắt như bồn cá' trong công ty Ths. Dương Kim Thạnh
6 Lập chiến lược Đại dương xanh cho sản phẩm và dịch vụ Ts. Bùi Bình Thế
7 Đột phá năng suất - chất lượng trong công ty bắt đầu từ đào tạo. Ts. Bùi Bình Thế
Quy trình:
 1. Yêu cầu khách hàng
 2. Khảo sát thực tế
 3. Lập đề cương
 4. Duyệt đề cương
 5. Ký hợp đồng Nghiên cứu chuyển giao
 6. Nộp chương trình nghiên cứu chi tiết
 7. Bổ sung chương trình
 8. Hội đồng phê duyệt kết quả
 9. Thanh lý hợp đồng

Liên hệ : 0909 512 149 – 08. 62 943 855