TIN TỨC
SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐÀO TẠO TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT GIỎI
LỢI THẾ CỦA VIỆC HỌC CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP 9001- 14001- 45001 - LEAN
4. KHÓA HỌC HSE (AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG)
1. KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP 9001- 14001- 45001 - LEAN
QA/QC - QUALITY ASSIRANCE - QUALITY CONTROL
KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA (YELLOW, GREEN, BLACK)
HỌC ISO Ở ĐÂU TỐT NHẤT ? 5 GIÁ TRỊ QUÝ BÁU
HỌC HSE Ở ĐÂU TỐT NHẤT ?
LEAN - GIẢM CHI PHÍ - TĂNG NĂNG SUẤT.