Chào mừng bạn đến trang web chính thức của MQI Việt Nam


1. BỐI CẢNH CỦA MQI

Nhu cầu học và tiếp nhận khoa học công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn và cấp bách. Sự ra đời và phát triển của MQI là nhằm đáp ứng nhu cầu trên. MQI hoạt động theo giấy chứng nhận khoa học công nghệ số 145/ĐK-KHCN của sở khoa học công nghệ Tp HCM cấp ngày 28 - 9 - 2006. Chứng chỉ, chứng nhận của MQI cấp có giá trị trong hệ thống chứng chỉ, chứng nhận quốc gia. Viện hạch toán độc lập với con dấu và tài khoản Viện có tên VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, STK 24247469 Ngân hàng Á Châu(ACB) P. Giao dịch Marximark Cộng Hòa, P4. Q.Tân Bình, Tp HCM: MST 0304603426.

Lĩnh vực hoạt động: Đào tạo - Tư vấn - Nghiên cứu chuyển giao các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế và các hệ thống quản lý kinh tế - nhân lực và kỹ thuật khác( ISO; QA/QC; LEAN; QCC, TQM; HSE...)

MQI đã thực hiện hàng nghìn khóa học tại Viện và tại các doanh nghiệp theo 78 Chuyên đề sở trường. Chúng tôi nhận thấy rằng: Những chuyên gia đào tạo thích hợp cho doanh nghiệp là những người đã gần gũi nhiều nhất với doanh nghiệp.

Nhiều công ty là khách hàng thường xuyên của MQI như: Cty Mía Đường Quảng Ngãi, Muto.VN; NM. Nước Tân Hiệp; May 10; BVĐK Quảng Ninh; TCT Sông Đà, Cty CP 32, Cty Pouyen...

Các chương trình đào tạo - tư vấn - nghiên cứu chuyển giao của MQI luôn được doanh nghiệp đón nhận và đánh giá cao.

2. SỨ MẠNG

    
Cỗ máy làm tăng chất lượng - năng suất cho doanh nghiệp

3. CHÍNH SÁCH

Tạo ra năng lực vượt trội cho cán bộ quản lý

4. KHÁC BIỆT

Sáng tạo - Đột phá - Thiết thực.

                          VIỆN TRƯỞNG, TIẾN SĨ BÙI BÌNH THẾ

TIN TỨC
KHÓA HỌC HSE (AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG)
NHÓM QCC(QUALITY CONTROL CIRCLES)
CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO (9001- 14001- 45001):2015 - LEAN
QA/QC - QUALITY ASSIRANCE - QUALITY CONTROL
KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA (YELLOW, GREEN, BLACK)
HỌC ISO Ở ĐÂU TỐT NHẤT ? 5 GIÁ TRỊ QUÝ BÁU
HỌC HSE Ở ĐÂU TỐT NHẤT ?
LEAN - GIẢM CHI PHÍ - TĂNG NĂNG SUẤT.